fbpx

Tekonurmen hinta ja niihin vaikuttavat tekijät

Tekonurmen asennus vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Kustannukset vaihteletvat eri tekijöiden mukaan, Kuten pohjatöiden laajuus, Kulku alueelle, pihan muodot. Tässä blogi kirjoituksessa käymme läpi nämä tekijät ja selitämme miten ne vaikuttavat tekonurmen asennuksen kokonaiskustannukseen. 

1 pohjatyön laajuus

Tekonurmen asennuksen pohjatyöt ovat yksi tärkeimmistä vaiheista, jotka määrittävät lopputuloksen laadun ja kestävyyden. Ne ovat myös merkittävä osa koko projektin kustannuksia.

Ensimmäinen vaihe pohjatöissä on vanhan maan, ruohon ja mahdollisten kivien tai juurien poistaminen. Tämä prosessi voi olla työläs ja aikaavievä, erityisesti jos alue on suuri tai maaperä on kivinen tai juurinen. Tämä vaihe on kuitenkin välttämätön, jotta voidaan varmistaa, että tekonurmi asettuu tasaisesti ja pysyy paikallaan pitkään.

Vanhan maan poistamisen jälkeen tehdään uusi pohja kivituhkalla tai murskeella. Tämä materiaali toimii erinomaisena pohjana tekonurmelle, sillä se tasaa maaperän ja parantaa salaojitusta, mikä estää veden kertymisen tekonurmen alle. Kivituhka tai murske levitetään poistetun maan tilalle, ja se tiivistetään huolellisesti, jotta se muodostaa kiinteän ja tasaisen pinnan.

Tekonurmi hinta

Millainen kulku alueelle on

Alueen saavutettavuus on merkittävä tekijä, kun arvioidaan tekonurmen asennuksen kustannuksia. Alueen saavutettavuus tarkoittaa sitä, miten helppoa tai vaikeaa on päästä alueelle, koneilla esim minikaivinkoneella ja tarvittavilla materiaaleilla.

Esimerkiksi, jos alue on aidattu, aidan avaaminen tai purkaminen voi olla tarpeen, jotta raskaat laitteet, kuten kaivinkoneet tai auto ja kärry, pääsevät alueen lähelle, Tämä voi lisätä työn kustannuksia ja aikaa. Lisäksi, jos alue on tiiviisti aidattu, työskentelytila voi olla rajoitettu, mikä voi tehdä asennuksesta monimutkaisemman.

Leveä kulku alueelle on erittäin hyödyllinen, koska se helpottaa materiaalien ja laitteiden liikuttelua. Kapeat kulkureitit voivat tehdä maan poistamisen ja uuden materiaalin tuomisen haastavaksi. Tämä voi vaatia erityisiä ratkaisuja, mikä voi lisätä kustannuksia.

Mäkiset alueet voivat myös lisätä asennuksen kustannuksia. Mäkisillä alueilla maan poistaminen ja uuden materiaalin tuominen voi olla työläämpää kuin tasaisilla alueilla. 

Kaiken kaikkiaan, alueen saavutettavuuden huomioiminen ja suunnittelu on tärkeä osa tekonurmen asennusta. Vaikka se voi lisätä kustannuksia, huolellinen suunnittelu ja oikeat ratkaisut voivat auttaa säästämään aikaa ja vaivaa pitkällä aikavälillä.

3. Pihan muodot

Pihan muoto ja sen aiheuttama tekonurmen hukka vaikuttaa myös kustannuksiin. Tekonurmi toimitetaan yleensä 2 metrin tai 4 metrin levyisinä rullina. Pyöreät, kolmiomaiset tai epäsäännölliset alueet saattavat vaatia enemmän tekonurmea, koska materiaalia pitää leikata ja sovittaa paikalleen, mikä johtaa hukkaan. Toisaalta, neliön tai suorakaiteen muotoiset alueet saattavat minimoida hukan, koska rullien leveydet sopivat paremmin tällaisiin muotoihin. Joka tapauksessa, tämä hukka tulee ottaa huomioon kustannuksia laskettaessa.

4. Tekonurmen tyyppi

Lopuksi, tekonurmen tyyppi vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Tekonurmet voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kategoriaan, Hiekkatekonurmet ja maisemointi tekonurmet. Hiekkatekonurmet soveltuvat parhaiten alueilla jotka vaativat kestävyyttä ja missä pelataan kovaa. Esimerkiksi tenniskentillä ja koulujen pihoilla käytetään yleisesti hiekkatekonurmia. Maisemointi tekonurmet ovat taas yleisessä käytössä yksityisten pihoilla luonno nurmikon korvikkeena. Tekonurmen nukkapituus  määrää tekonurmen hintaa maisematekonurmessa ja hiekkatekonurmessa.  Hiekkatekonurmia on nukkapituudella 20mm 24mm, mitä pidempi nukkapituus tekonurmessa on sitä kalliimpi tekonurmi on. Maisema tekonurmessa nukkapituudet ovat 20mm 30mm ja 45mm. 

× Myyjän whatsapp